SmartRetur

SmartRetur – det ligger i navnet. Leverandører er flinke til å få levert riktig varer til riktig tid. Det er derimot ikke like stor fokus på å få emballasjen tilbake. I praksis bruker transportøren mange ulike produkter for å frakte varene fra lager til mottaker. Etter hvert har mottakeren flere typer emballasjer som må sorteres og holdes lagret over tid. Transportørene kommer så tilbake for å hente de ulike emballasjene som mottaker er skyldig. Dette medfører mange unødvendige og dyre emballasje-transporter til og fra lager, og ikke minst feil bruk av ressurser for mottakeren som må håndtere og utlevere alle disse emballasjene. Emballasjen som returneres er nødvendigvis ikke av samme kvalitet som da den ble leveret. Hvem skal ta denne kosten? Smart Retur sin kjernevirksomhet er å utvikle de beste logistikkløsninger på emballasjer. Vi ønsker nå å utvide dette produktet med hva vi kaller “Smart Retur”!

Her tilbyr vi en unik webløsning hvor avsender, transportør og mottaker vil få en fullstendig kontroll på alt av emballasje som frakter varene. Med denne løsningen kan mottakeren bestille en bil, hvor denne éne bilen fylles opp med alle typer emballasjer og frakter det til Smart Retur sitt nærmeste depot. Her vil all emballasje sorteres, repareres, lagres og settes inn på mottakers egen konto. Du vil som mottaker ha full oversikt over prosessen, helt fra bestilling, henting, sorteringsresultat til antall produkter som settes inn på saldoen. Saldoutveksling mot respektive leverandører og transportører gjøres ved å ta ut produktene du har lagret hos oss. Med andre ord, et system som gir deg fullstendig kontroll over fakturaer og ulike relevante rapporter – et banksystem for din emballasje. De produktene man ikke trenger utveksling på kan Smart Retur tilby seg å kjøpe. Har du derimot behov for ekstra emballasjer ligger disse klare for kjøp på websiden.

Vi mener at vår løsning vil gi deg:

  • Fullstendig kontroll på all returemballasje gjennom egen web løsning
  • Én bil, i steden for mange, som henter all retur-emballasje
  • Lavere kostnad på containerleie, sortering og handling
  • Miljøvennlig foredling av materiale

 Vi kaller det “Smart Retur”!