Om Smart Retur

Vi på Smart Retur drömmer om att modernisera och effektivisera en lite «glömd» varugrupp – returemballaget. Drömmen sträcker sig genom hela Skandinavien. I en värld som är under ständig förändring ska vi utveckla och implementera modern teknologi. Vi ska också bygga en infrastruktur som möter returbehovet och våra medarbetare ska ha stor insikt och kunskap runt returlogistik. Detta gör Smart Retur till en attraktiv samarbetspartner för alla typer av industrier i hela Skandinavien. Den bästa och mest effektiva lösningen får du tillsammans med oss eftersom det är det vi brinner för!

Vi är Sveriges största företag inom vår bransch.

Från starten i Sverige i 2012 har vi skapat nya arbetstillfällen årligen, sorterat och reparerat över 10 miljoner tomgods och fikk vår miljöcertifiering i 2018. Vi är i skrivande stund verksamma i 8 olika städer, strategiskt utvalda geografiska placeringar för besparing av miljön samt hög tillgänglighet och flexibilitet för våra samarbetspartners.

Så effektiviserar vi ditt flöde

Kostnadseffektiva, hållbara och långsiktiga logistiklösningar för tomgodshantering. Vi skapar en medvetenhet hos våra samarbetspartners genom att kontinuerligt ha full kontroll och synliggöra kostnader. Vi tillhandahåller lagring, reparation, sortering, transport och kontroll genom ett unikt IT-system. Vår målsättning är att bygga ett system som kan ge dig intern, så väl som extern kontroll på ditt returgodsflöde. Statistik brinner vi för och är a och o för att kunna mäta framgång.

Resultatet av våra affärsområden skapar en komplett lösning. Tillsammans med er tar vi fram en hållbar och långsiktig lösning, specialanpassad för er tomgodshantering.

Personal

Välj avdeling:

Certifieringar

Reparation

Smart Retur AS är certifierade av Green Cargo för reparation av EUR-pall vilket innebär att vi har krav på att både sortering och reparation blir korrekt utförd. Kraven gäller bl a att godkänd spik används, hur dessa spikas på pallen och att godkänt trämaterial används vid utbyte. Det Norske Veritas är kontrollant för certifieringen och kontrollerar oss kontinuerligt.

Värmebehandling

Allt trämaterial som importeras till Norge ska enligt livsmedelsverkets regelverk värmebehandlas för att eliminera skadedjur. Smart Retur AS är godkända och certifierade enligt den internationella standarden ISPM 15. Smart Retur är även licensierade av FSA för värmebehandling av träpallar och träemballage. Processen för behandling av materialet sker vid vårt huvudlager på Langhus i Oslo. Materialet upphettas till en kärntemperatur av 56 grader under 30 minuter för döda eventuella skadedjur.

 

Smart Retur AS är licensierade av livsmedelsverket i syfte att märka produkterna enligt ISPM 15.

ISPM-15-lisens

NO-991824111 är Smart Retur AS licensnummer.

Enligt ISPM 15 måste man genomföra HT och DB, men KD är frivilligt.

Hur långt har vi kommit?

Waba gruppen startades som ett Norskt pallföretag år 2000.Liksom många andra entreprenörsföretag nådde man en punkt då det blev nödvändigt att industrialisera företaget. Sedan 2011 har fokus varit att utveckla och modernisera. Vi har under 2-3 års tid koncentrerat oss på att anställa rätt personer i rätt positioner samt att vidareutveckla marknaden.

Vi har utvecklat marknadens bästa digitala saldo- och kontrollsystem för emballage. Vi har även startat diskussioner med de stora industrierna för att därigenom skapa den bästa produkten. Vi tror att ni kommer att bli förvånade över den ekonomiska potentialen som god logistik av returemballage kan ge dig och ditt företag.
Vi är klara – bollen är din!