Waba Gruppen byter ägare

VD för Waba Gruppen, Søren Eriksen, Waba Gruppen tillsammans med Martin Andresen (50/50)

”Bäst produkt vinner och den bästa produkten byggs av det bästa laget”

I Waba Gruppen har vi haft fullt fokus på att utveckla ett bra system och logistiklösningar samt att anställa personal med rätt kompetens för att utmana en traditionell industri.

« Vi mener branschen skal konsolideres og effektiviseres til beste for alle. En avgjørende forutsetting for å befeste og forsterke vår posisjon i hele Skandinavia og bygge infrastruktur og operativt beste produkt er å være riktig « rigget» i alle ledd også på eiersiden. Jeg er derfor svært glad for å få med meg Martin Andresen en sterk finansiell investor , industriell tenkende og betydelig erfaring gjennom sitt eierskap og lederskap i møbelkjeden Skeidar.  Største aksjonær og (CEO) sier Søren Eriksen».

« Gode logistikk løsninger er svært viktig for oss i Skeidar for å være konkurranse dyktig i et konkurranse utsatt marked. Jeg er svært imponert over viljen og evnen til å identifisere og skape morgendagens beste produkt i en litt glemt bransje- retur av emballasje og paller som Waba Gruppen viser. Det å forbedre, utvikle og skape sammen med motiverte mennesker i en bransje med stor potensial for forbedring er noe jeg brenner for , og i dette tilfellet ønsker å være med på. At jeg kjenner Søren og hans team godt og vet hva de står for gjorde valget enkelt når jeg fikk forespørslen» sier Martin Andresen .

For mer info, kontakt:
Søren Eriksen +47 91199815