Waba byter namn till Smart Retur!

Parallellt med namnbytet bygger vi infrastruktur och intelligent teknologi för returhantering av alla sorters emballage i hela Skandinavien.

Vi byter namn för att bättre reflektera vår strategi som inkluderar returhandtering av alla sorters emballage.  Med smarta digitala lösningar och en effektiv infrastruktur blir vi värdeskapande för alla.

Vi upplever att våra kunder (dagligvaruhandeln, såväl som större kedjor och industrin i övrigt) är duktiga på att leverera varor i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris på ett imponerande sätt.

Men hur är det med emballaget som står bakom butiken? För att uttrycka det milt har det normalt inte helt samma fokus. Vi vill förändra detta och rikta fokus även mot emballaget och tillsammans med industrierna höja statusen på returhanteringen till samma höga standard. Vi ska erbjuda konsolideringspunkter, effektiv samlastning med korta transportvägar, smarta digitala system som ger översikt och kontroll och reducerar svinn. Sammantaget ger det betydliga kostnadsbesparingar för alla i logistiksystemet.

Stordriftsfördelarna är många, intresset och samarbetsviljan är stor – resten handlar om att göra jobbet – tillsammans – steg för steg. Utveckling är huvudtemat.

I Norge fortsätter vårt goda samarbete med NLP – dock i nya lokaler. I början av oktober flyttar vi in i ett nytt modernt 6000 m2 stort lager. Lagret, som fortsatt ligger på Fugleåsen,  har skräddarsytts för SmartRetur. Vi har investerat i en modern sorteringsanläggning (50 meter långt med anslutna reparationsbänkar), moderna kontorsytor och fortsätter utvecklingen av smarta digitala lösningar tillsammans med våra kunder. Vi har även planer på nytt lager i Trondheim under hösten och Bergen 2018.

I Danmark har vi öppnat lager i Padborg och finns sedan länge etablerade i Randers. I Randers  har vi också investerat i en modern sorteringsanläggning och kommit i gång med en bred returhantering av emballage hos utvalda kunder.

I Sverige jobbar vi tillsammans med Svenska Retursystem.  Målet är att kunna erbjuda en totallösning, där vi kombinerar Svenska Retursystems teknologiska plattform ”SMART Pooling” och vår vision om att bygga den bästa operativa hanteringen av returemballage. Under hösten kommer vi kunna erbjuda detta till utvalda aktörer med avsikt att, i nästa fas, kunna koppla på alla som ser stordriftsfördelarna och önskar kontroll över sitt returemballage.

Som ett led i detta har vi huvudfokus på en anpassad och effektiv infrastruktur. Vi har existerande lager i Göteborg, Örebro och Falkenberg. Under ingången av oktober startar vi även i Helsingborg och har ytterligare planen för lager runt Stockholm, Malmö och Jönköping.

Summerat representerar detta en strategiskt förändrad inrikting som vi vill reflektera genom namnbytet till SmartRetur. Till glädje för oss – men mest till glädje för våra kunder.

Vi förtydligar att detta endast är ett namnbyte. De operativa bolagen i alla land behåller sina organisationsnummer. Namnändringen blir följande:

 

Norge: Waba Europaller AS byter namn till Smart Retur AS

Sverige: Waba Nordic AB byter namn till Smart Retur AB

Danmark: Waba Nordic A/S byter namn till Smart Retur A/S

 

För ytterligare frågor, ta kontakt med:

 

Daniel Østbye                                                           + 47 954 09 475                             E-post: daniel@smartretur.no

Henrik Skøtt                                                             + 45 402 29 788                            E-post: henrik@smartretur.dk

Svante Evertson                                                      + 46 737 651 205                            E-post: svante@smartretur.se

Søren Eriksen                                                          + 47 911 99 815                               E-post: soren@smartretur.no