SMART RETUR

Leverantörer är duktiga på att leverera rätt varor, i rätt tid och med rätt kvalitet. De har normalt inte lika stor fokus på att få tillbaka emballaget som varan ha skickats på. I praktiken hanterar transportören många olika emballage från lager till mottagaren. Så småningom har mottagaren flera typer av emballage som måste sorteras och lagras över tid. Transportören kommer därefter tillbaka för att hämta de olika emballagen som mottagaren är skyldig.

Detta medför många onödiga transporter till och från lager samt många arbetstimmar för mottagaren som måste hantera och lasta returemballaget i förhållande till vem som lämnat det. I många fall är inte emballaget av samma kvalitet som när det skickades. Vem är ansvarig för den kostnaden?
Smart Returs kärnverksamhet är att utveckla de bästa logistiklösningarna för returemballage. Vi vill nu utöka vår produkt med vad vi kallar ’Smart Retur’!

Smart Retur erbjuder en unik webblösning där avsändare, transportör samt mottagare får fullständig kontroll på allt emballage. Med denna lösning kan mottagaren boka EN transport som lastas med alla typer av returemballage som körs till Smart Returs närmsta lager. På Smart Returs lager kommer allt emballage sorteras, repareras och lagras på mottagarens eget konto. Du som mottagare kommer få en fullständig överblick över processen – från beställning, hämtning, sortering till antal produkter som sätts in på konto. Saldoreglering mot leverantör och transportör kan göras genom att ta ut de produkter du har i saldo hos oss.

Med andra ord, ett system som ger dig fullständig kontroll över fakturor och olika relevanta rapporter – ett banksystem för emballage. De produkter du inte är i behov av erbjuder Smart Retur att köpa. Har du däremot behov av mer produkter kan dessa köpas via Smart Returs hemsida.

Vi tror att vår lösning kommer att ge dig:
– Fullständig kontroll på allt emballage genom Smart Returs webblösning.
– En bil som hämtar alla former av emballage istället för flera som bara hämtar vissa typer.
– Lägre kostnader för bl a containerhyra, sortering och hantering.
– Miljövänlig bearbetning av ditt material.

Smart Retur kallar det ’Smart Retur’!