OM SMART RETUR

En vis man sa:
Folk köper inte vad du säljer – de köper vad du står för!

Vi på Smart Retur drömmer om att modernisera och effektivisera en lite «glömd» varugrupp – returemballaget. Drömmen sträcker sig genom hela Skandinavien.
Lite förenklat arbetar vi dagligen efter tre huvudregler som vi tror starkt på:

1) Bäst produkt vinner
2) Den bästa produkten kräver det bästa folket.
3) En bra idé är först bra nog när den är genomförd och resultatet är som förväntat.

I en värld som är under ständig förändring ska vi utveckla och implementera modern teknologi. Vi ska också bygga en infrastruktur som möter returbehovet och våra medarbetare ska ha stor insikt och kunskap runt returlogistik. Detta gör Smart Retur till en attraktiv samarbetspartner för alla typer av industrier i hela Skandinavien.
Den bästa och mest effektiva lösningen får du tillsammans med oss eftersom det är det vi brinner för!

Hur långt har vi kommit?

Waba gruppen startades som ett Norskt pallföretag år 2000.Liksom många andra entreprenörsföretag nådde man en punkt då det blev nödvändigt att industrialisera företaget. Sedan 2011 har fokus varit att utveckla och modernisera. Vi har under 2-3 års tid koncentrerat oss på att anställa rätt personer i rätt positioner samt att vidareutveckla marknaden.

Vi har utvecklat marknadens bästa digitala saldo- och kontrollsystem för emballage. Vi har även startat diskussioner med de stora industrierna för att därigenom skapa den bästa produkten. Vi tror att ni kommer att bli förvånade över den ekonomiska potentialen som god logistik av returemballage kan ge dig och ditt företag.
Vi är klara – bollen är din!

  • Waba Gruppen byter namn till Smart Retur 2017
  • Management buy out - Søren Eriksen ny ägare. 2017
  • Flytt till nytt central lager på Langhus 2013
  • Waba Danmark etablerades 2010
  • Waba Sverige etablerades 2009
  • Första kontraktet med NLP 2007
  • Waba Europaller etablerades 2001